Pravidla hry a způsob přidělování bodů

Body jsou přidělovány za dohrání mapy, která byla označená jako bodovaná.
V případě, že mapa dosáhla dobrého hodnocení od hráčů, získává body také autor mapy.

Bodovaná mapa

Mapa, která získala 20 a více kladných hlasů a která má více kladných hlasů než 1,5-krát počet záporných, je automaticky označená jako bodovaná. Od té doby mohou hráči za její dohrání utržet body.

Poznámka:
Mapa nemůže nijak ztratit "bodovatelnost". To znamená: I pokud by došlo k porušení podmínek pro bodování mapy (např. snížení hodnocení), mapa zůstává označená jako bodovaná a stále jsou za ní body.

Body za dohrání jsou přidělovány podle umístění v žebříčku úspešných řešitelů mapy. A to následovně:

  1. místo ................... 20 bodů
  2. místo ................... 15 bodů
  3. místo ................... 12 bodů
  4. místo ................... 10 bodů
  5. místo .................... 8 bodů
  6. místo .................... 6 bodů
  7. místo .................... 5 bodů
  8. místo .................... 4 body
  9. místo .................... 3 body
10. místo .................... 2 body

 

Za dohrání mapy bez umístění se mezi prvními 10 získává hráč +1 bod.

Přepsáno pro obyčejné lidi dle definice 6.14.
Zpět